Tên công trình: Văn phòng Sala Quận 2

Hạn mục: Thảm trang trí cho sảnh tiếp khách của văn phòng

Địa chỉ: 28 Nguyễn Cơ Thạch, Sla, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh

Hình ảnh:

Liên hệ:

CÔNG TY TNHH RICHFLOOR

TEL: 0964634478

MAIL: richfloor@gmail.com

WEB: www.richfloor.vn

Tên công trình: Văn phòng Sala Quận 2 Hạn mục: Thảm trang trí cho sảnh tiếp khách của văn phòng Địa chỉ: 28 Nguyễn Cơ Thạch, Sla, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh Hình ảnh: Liên hệ: CÔNG TY TNHH RICHFLOOR TEL: 0964634478 MAIL: richfloor@gmail.com WEB: www.richfloor.vn

Thẻ:Thảm phòng khách / Thảm trng trí / Thảm tsanhr tiếp khách / thảm văn phòng