Catologe Thảm Sàn Woven Richfloor 2023-2024

Catologe Thảm Sàn Woven Richfloor 2023- 2024 là dòng catologe sàn woven, dạng chiếu lưới, hoa văn nhẹ nhàng, sợi thảm dạng chiếu sạch, độc đáo, design và màu sắc mới lạ, có thể lót sàn, lót tường, lắp tủ, … Đây là dòng hot trend ngày nay.

Lót sàn độ dày 4.5mm, lắp tường độ dày 4.5mm hoặc 2mm

Hàng nhiều mẫu mã, có thể nhập theo yêu cầu chỉ cần khối lượng tối thiểu 2 cuộn. 1 cuộn = 40m2, khổ 2m.