Lắp đặt Thảm tấm xương cá cho văn phòng Bệnh viện Thẩm Mỹ Ngô Mộng Hùng

Công trình: Văn phòng CEO Bệnh viện Thẩm Mỹ Ngô Mộng Hùng

Hạn mục: Cung cấp và lắp đặt Thảm tấm văn phòng 25cm x 100cm kiểu xương cá.

Địa chỉ: 221 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM


Hình ảnh: