Nên sử dụng sàn vinyl kháng khuẩn cho lĩnh vực y tế

Sàn vinyl kháng khuẩn homogeneous được sử dụng nhiều trong các lĩnh vực y tế. Lĩnh vực này gồm bệnh viện, shop thuốc nhà dược…