Sàn vinyl chống tĩnh điện dạng cuộn ESD Karmeen

Sàn vinyl chống tĩnh điện dạng cuộn ESD Karmeen là dòng sàn nhựa vinyl, có tính năng chống tĩnh điện hoặc phân tán tĩnh điện, dạng cuộn 2m x 20m x 2mm, cho khách thích ít mí nối tối đa, chuyên dùng cho khu cần chống tĩnh điện như khu linh kiện điện tử, khu serve, khu nhà máy, khu phòng sạch, phòng máy chủ, máy trung tâm dữ liệu, phòng mày tính, phòng thí nghiệm, …

Hiện có 2 kích thước:

  1. Dạng tấm: 600 x 600 x 2mm/ 3mm
  2. Dạng cuộn: 2m x 20m x 2mm